Woningbouw, hoge prioriteit.

Om wonen voor iedereen bereikbaar te maken, is een groot en gevarieerd woningbouwprogramma nodig van huur- en koophuizen, in stad en dorpen. Stads- en dorpsuitbreiding zijn daarbij allerminst taboe, gezocht moet worden naar geschikte nieuwe bouwlocaties. Wellicht moet het gemeentebestuur zelfs een actieve rol nemen in de ontwikkeling van projecten. Mogelijkheden om binnen de bestaande kernen te bouwen (‘inbreiding’) moeten optimaal worden benut.

Bij alle ruimtelijke plannen moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van verschillende bevolkingsgroepen: van jong tot oud, van huurder tot koper, van tijdelijke inwoners (studenten, arbeidsmigranten) tot permanente vestigers. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van Stadsoevers. Wonen in Roosendaal moet betekenen dat voor alle fasen van je leven voorzieningen aanwezig zijn. Voor jongeren die hulp behoeven, voor senioren voor wie het huis te groot is, voor kwetsbaren, zoals mensen met een beperking. En voor wie de weg niet kan vinden in het stelsel van speciale voorzieningen, is er ondersteuning. De overheid kan daarbij een handje helpen.