SAMENLEVING – SPORT

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Onze wens is om De Staver te openen in de zes weken zomervakantie en de recreatiezwembaden ook op zondag open te stellen. Deze kunnen goed als ‘elkweervoorziening’ dienen voor zowel inwoners als toeristen.

  • We hebben de beschikking over drie recreatiezwembaden. Dat is voor de toekomst onhoudbaar. De VVD wil een heldere toekomstvisie op de zwemaccommodaties waar ook een wedstrijdbad deel van uitmaakt.
  • Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
  • De VVD pleit voor diversiteit in sport en wil dit stimuleren. Kinderen moeten andere sporten kunnen ervaren zoals bijvoorbeeld proeflessen turnen, golf, honkbal, hockey, meidenvoetbal, of waterpolo.
  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van de buurtsportcoaches.
  • Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.