SAMENLEVING – RESPECT & VRIJHEID

De VVD staat voor een samenleving op Goeree-Overflakkee waarin verschillende bevolkingsgroepen en gezindten elkaar vrijlaten en respecteren. De VVD heeft een belangrijke liberale bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de vastgestelde nota zondagsrust binnen onze gemeente. De VVD ziet dit als een belangrijk instrument voor de lokale overheid om ervoor te zorgen dat inwoners en toeristen zelf hun opvattingen over de beleving van rust, cultuur en vrijetijdsbesteding in kunnen vullen. De VVD vindt dat verhoudingen in onze samenleving niet mogen verscherpen. Een recent voorbeeld rondom de programmering van de discotheek in Ouddorp getuigt niet van vrijheid, tolerantie en verdraagzaamheid waar de VVD juist voor staat. Wij willen dus dat:

  • Mensen met een andere geaardheid geaccepteerd worden en gerust hand in hand kunnen lopen;
  • Mensen van buitenlandse afkomst niet bedreigd worden;
  • Kinderen en volwassenen niet gepest worden om hun handicap, haarkleur of afkomst;
  • Kerkelijk en niet-kerkelijke dorpsgenoten elkaar respecteren. Iemand die op zondag wil fietsen, doet dat gewoon, iemand die twee keer naar de kerk gaat ook;
  • Mensen die op zondag broodjes kopen bij Landal GreenParks dat niet stiekem hoeven te doen;
  • Kerken zich niet bemoeien met programmering van artiesten;
  • Ieder mens zijn medemens een eigen manier van leven gunt, zijn leven indeelt en beslissingen neemt;
  • Evenementen, buiten de kernen, soms ook op zondag gehouden kunnen worden.