SAMENLEVING – ONDERWIJS

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.

  • De school is goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Meer “kiss and ride” parkeerplekken bij school.
  • School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur.
  • De VVD wil graag de basisscholen in de kleine kernen behouden. Wij zijn van mening dat de kansen vergroten als scholen verregaand gaan samenwerken, door bijvoorbeeld huisvesting te delen. De gemeente wacht nu op acties vanuit de besturen. In Stad aan ’t Haringvliet worden goede resultaten geboekt. Gemeente kan actiever het samengaan van de scholen stimuleren.
  • De overheid moet onderwijs ondersteunen en stimuleren om best-in-class te zijn zodat ze geschikte werknemers voor bedrijven op Goeree-Overflakkee kunnen leveren. De zesjescultuur gaat op de schop; in alles moet GO willen spelen om te winnen. Pas dan kunnen jonge mensen blijven om te studeren, of na hun scholing elders terugkomen om te werken op GO.
  • Het onderwijs moet de kans krijgen buiten de lijnen te kleuren als het gaat om het benutten van het potentieel op het eiland.
  • Projecten die het onderwijs samen met de overheid en het bedrijfsleven initieert, moeten omarmd worden door de gemeente en daar waar noodzakelijk ook de provincie. Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later. De drie O’s , ondernemers, onderwijs en overheid is een prachtige samenwerkingsvorm welke wij toejuichen.
  • Passend onderwijs: kinderen met een handicap of gedragsproblemen kunnen tegenwoordig zo veel mogelijk op een gewone school blijven. Goed voor het sociale leven.

Waar aandacht is voor álle kinderen… Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Het jongerenondersteuningsteam en de gezinsregisseurs zorgen voor het belangrijke één gezin, één plan, één regisseur.