SAMENLEVING – KUNST & CULTUUR

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit en creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Cultuur op Goeree-Overflakkee is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

  • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, de Menheerse Havendag, de Goereese Portdagen, de stadswandelingen en vlaggetjesdag.
  • De mooie musea die we hebben kunnen de krachten bundelen en zo beter in de belangstelling kunnen staan bij ons als inwoners en onze vele gasten.
  • Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie evenals de kennismaking met muziek.
  • Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.
  • Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.