Ruimte voor ondernemen.

De VVD pleit voor een bedrijfsvriendelijk (vestigings)klimaat. Een gezonde economie levert banen op en die zorgen voor een welvarende gemeente met gelukkige inwoners. Het MKB is niet voor niets de banenmotor van onze maatschappij. Ondernemingen spelen een belangrijke rol en moeten waar mogelijk gefaciliteerd worden.

Een ondernemersloket dient als aanspreekpunt bij de overheid. Vooral om het woud en vaak de frustraties aan regels op veel vlottere manier toe te passen. Daar is empathie voor nodig, betrokkenheid vanuit de ambtenarij. Een voormalig ondernemer aannemen in een dergelijke rol als liaison, verdient aanbeveling. Kennisbanen en hoogwaardige techniek Stad en dorpen moeten zich meer ontwikkelen door ruimte te laten ontstaan voor kennisbanen. Bij logistieke bedrijven dus niet alleen de handjes, maar ook de brains.

Bijvoorbeeld door een logistiek lab te faciliteren of een techlab/campus waar ontwikkelingen rondom moderne technieken een rol krijgen. Betrokkenheid van onderwijs en ondernemers is essentieel. Tegelijkertijd zal de overheid op alle fronten moeten ondersteunen of zelfs initiëren. Gerelateerde industrieën kunnen een plaats krijgen in het brede aanbod dat al voorhanden is, met hoogwaardige werkgelegenheid en opleidingsplaatsen als gevolg.