Lekker leren.

Van oudsher is Roosendaal een onderwijsstad, met een breed palet aan scholingsmogelijkheden. Tot voor enkele jaren bleef het aanbod beperkt tot het middelbaar onderwijs (algemeen vormend en beroeps), maar nu zijn er ook vervolgopleidingen. Een interessante en belangrijke ontwikkeling, die kansen biedt, maar ook om extra voorzieningen vraagt. Goede ontsluiting van onderwijsinstellingen, voldoende woonvoorzieningen voor jongeren, een breed pakket aan recreatiemogelijkheden. Naast basis, middelbaar en beroepsonderwijs verdient de gemeente onderwijs op hoger niveau. Aansluiting met de vervolgopleiding of een baan, dient al in samenwerking met school en overheid gefaciliteerd te worden. Daarvoor wil de VVD zich inzetten.