Leiderschap tonen, communiceren.

De VVD wil verantwoordelijkheid nemen en deze programmapunten realiseren als onderdeel van het gemeentebestuur dat luistert naar de inwoners, die worden betrokken bij de besluitvorming en die respectvol worden behandeld en serieus worden genomen als er klachten, vragen of wensen zijn. Een gemeentebestuur dat zorgvuldig omgaat met de beschikbare financiële middelen en dat tegelijk openstaat voor vernieuwing en samenwerking.

Uit onderzoek blijkt dat “de gemeente” karig communiceert en inwoners onvoldoende betrekt bij plan- en besluitvorming. Tegelijkertijd kunnen ook dienstbaarheid aan verenigingen en bedrijven vele malen beter. Meer reflectie en intervisie is hard nodig in politiek, maar ook bij het dagelijks bestuur en de ambtenaren. De Roosendaalse VVD neemt dit ter harte en zal in een nieuwe regeerperiode met een breed gedragen aanpak komen om de betrokkenheid van inwoners veel zorgvuldiger aan te pakken. Meer empathie tonen en ernaar handelen zijn daarbij de basis.