LEEFOMGEVING – VERKEER & VERVOER

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Ook voor onze gasten die ons eiland bezoeken.

Infrastructuur Goeree-Overflakkee wordt ontsloten via de N57 en de N59. Op beide Rijkswegen is veel file door forenzen en toeristen. Op de N59 vinden relatief veel ongevallen met een ernstige afloop plaats. De VVD zet in op versnelde verbreding van deze wegen door samen met de provinciale fractie creatieve en innovatieve oplossingen aan te dragen, zoals bijvoorbeeld SolaRoad. In de afgelopen raadsperiode heeft de VVD (vanuit college, PS, GS) sterk ingezet om verbetering van de doorstroming en veiligheid op de provinciale en rijkswegen N59, N57 en N215 aan te kunnen pakken. Intensief netwerken, lobbyen en bestuurlijke inzet plegen leidt er toe dat maatregelen nu concreet in beeld komen. Verschillende partijen en wegbeheerders werken samen om te komen tot financiering en uitvoering.

  • Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes en oplaadpunten bij de verschillende horecavoorzieningen.
  • Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen. Het initiatief van de waterstofbussen en het waterstoftankstation juichen we van harte toe.
  • De gemeente neemt bij de inrichting van de dorpskernen de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
  • Wij houden niet van 30-km zones die niet gehandhaafd kunnen worden.
  • Wij gaan de provincie aan hun afspraken houden de N215 bij Nieuwe-Tonge aan te pakken, evenals de turborotonde bij Middelharnis. Wij vinden het ongepast dat dergelijke toezeggingen zolang op zich laten wachten.

Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Door slim te zijn kunnen veel parkeerterreinen van kantoren en bedrijven vooral in het centrum op koopavonden en in het weekend benut worden. Het gebruik van de parkeerterreinen van de kerken en bijvoorbeeld de Rabobank voldoen aan die wens. Het nieuwe nog aan te leggen parkeerterrein van de Goudsmiene in Ouddorp gaat de parkeerdruk daar verminderen. Wij zijn geen fan van betaald parkeren. Om die reden zullen wij blijven pleiten om ook bij het Surf- en zeilcentrum Brouwersdam de parkeermeters te laten verwijderen.