LEEFOMGEVING – TOERISME

Wij kunnen ons vinden in de recreatievisie. Het proces is prima geweest en de keuze voor een natuureiland met beleving is begrijpelijk. Er is behoorlijk kritiek op de Kop van Goeree. De VVD is van mening dat actiegroepen goede inbreng hebben maar we hebben geconstateerd dat we qua visie eigenlijk niet ver van elkaar af zitten. Iedereen is superzuinig op de kuststrook. Ook de VVD. Wij vinden dat na het vaststellen van de recreatievisie er een verdiepingsslag moet plaatsvinden. Heel goed bepraten met de stakeholders waar we naar toe willen, waar we ons willen onderscheiden, hoe we de samenwerking LTO, Zorg en R&T voor elkaar krijgen. En een concrete uitvoeringsnota opstellen.

De VVD Goeree-Overflakkee is zuinig op onze kuststrook. Wij zijn van mening dat er geen verdere uitbreiding of bebouwing meer dient plaats te vinden ten noorden van de Vrijheidsweg in Ouddorp, met uitzondering van het bestaande verplaatsingsgebied en het projectgebied Ouddorp-Bad. Wij zijn ook geen voorstander van bebouwing op het strand. Wij kunnen ons juist onderscheiden door geen huisjes op het strand te plaatsen maar de stranden ongerept te laten. Wel vinden wij dat strandpaviljoens moeten kunnen uitbreiden als zij daar kansen voor zien. De Brouwersdam is uitgeroepen tot economische hotspot, hier moet wel sociaal verantwoord en duurzaam gebouwd worden. Wij willen meer innovatie en beleving in de toeristische sector op het hele eiland stimuleren. De verhalen van het eiland op het gebied van natuur, cultuur, culinair en water willen we nadrukkelijker uitdragen en zichtbaar maken. Locaties waar een clustering van recreatieve functies plaatsvindt (Ouddorp-Bad, Stellendam, haven Oude-Tonge) willen we upgraden tot eigentijdse recreatiezones. Aan de randen van Haringvliet en Grevelingen willen we bijzondere overgangen van water naar land en belevingspunten creëren.

  • De VVD wil een extra recreatief strand ontwikkelen aan het Grevelingenmeer ter compensatie van het strand dat verdwenen is door de aanleg van het recreatieconcept Punt-West.
  • De recreatievisie geeft veel kansen voor ons eiland. Vooral voor de verdere ontwikkeling van het midden en oosten van het eiland. Wij ondersteunen en stimuleren initiatieven van creatieve ondernemers die deze kansen pakken. Wij denken bijvoorbeeld aan bijzondere overnachtingsplaatsen, B&B’s langs de route van de Omloop.
  • De VVD wil graag meer bomen op ons eiland en ook meer bloembakken in het centrum van onze kernen. 7 VVD Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee Wij willen de groenvoorziening naar een hoger niveau tillen. Alle kernen verdienen het om er vrolijk, verzorgd en gastvrij uit te zien.
  • Wij zijn voorstander om plaatsen te reserveren voor tiny houses en camper lofts. We volgen de trend en geven deze bewoners een woonadres.
  • Minicampings blijven vooralsnog hetzelfde aantal eenheden houden. De recreatievisie is kortgeleden vastgesteld. Nu begint de verdiepingsslag naar een concreet uitvoeringsprogramma. Dan zal duidelijk worden waar we naar toe willen werken en welke concepten haalbaar zijn. We staan zeker open voor vernieuwende concepten.
  • Wij zijn geen voorstander van het recreatief gebruik van woningen in woonwijken. We willen geen slaapstadjes/dorpjes op ons eiland.
  • Goeree-Overflakkee heeft voordelen bij de samenwerking met Waterpoort. Daarom willen wij deze gebiedssamenwerking voortzetten. Voorbeelden hiervan zijn: natuurspeelplaats, trailerhelling Galathese haven, strandjes op het oosten van het eiland en het plan om de verschillende forten te verbinden.

In de afgelopen periode is er een aanzet gemaakt met de uitvoering van eilandmarketing voor wonen, werken en recreëren. Een positieve bekendheid van het eiland kan een positieve rol spelen voor de economische vitaliteit van het eiland. Benadrukken van het onderscheidend DNA van ons eiland dient hierbij centraal te staan. VVD Goeree-Overflakkee is van mening dat het uitvoeren van eilandmarketing geen ambtelijke taak is. Daarom vindt de VVD dat eilandmarketing moet worden ondergebracht in een externe (nieuwe of bestaande) organisatie, waarbij de gemeente de rol zal vervullen van co-financier/opdrachtgever op hoofdlijnen, samen met andere partijen zoals het bedrijfsleven. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats door middel van een strategisch meerjarenplan, zodat er consistentie ontstaat in de aanpak.