Groene, landelijke omgeving.

Onze gemeente ligt in een prachtig gebied. Laten we daar trots op blijven! Een landelijk gelegen gemeente als Roosendaal blijft uiteraard ruimte bieden aan de agrarische sector en eraan gelieerde bedrijven. VVD is voor streekproducten in de schappen. Als boerenbedrijven met nieuwe initiatieven komen (winkels, toeristische activiteiten), staat de overheid daar in principe voor open.

Roosendaal is een groene gemeente, en dat moet zo blijven. VVD is voorstander van nieuwe vormen van natuurbeheer, zoals het aanleggen van voedselbossen. Ook ontwikkelingen naar minder intensieve veehouderij en beperken van gifgebruik, behoren tot een behoud van een beter leefmilieu en gezonde voeding. Nieuwe energie mogelijkheden (zon, waterstof) moeten worden benut, zodat Roosendaal een wezenlijke bijdrage blijft leveren aan een schoner milieu en een gezonde toekomst.