Goede bereikbaarheid.

Bereikbaarheid door middel van personenvervoer per trein en bus, moet worden verbeterd. Nieuwe vormen, zoals e-scooters en steps sluiten we hier niet uit. Naast werken, verdienen mensen het ook, om te kunnen ontspannen. Op dat vlak is er in onze gemeente al veel bereikt, met parken, een keur aan hoogwaardige sportcomplexen, recreatiegebieden en prima fiets- en wandelmogelijkheden. Blijven werken aan deze voorzieningen blijft van groot belang. En in te zeer versteende omgevingen moet extra groen komen. Aantasting van de woonomgeving door zwerfvuil, hondenpoep en andere ontsierende elementen, moet voorkomen en fel bestreden worden.

Infrastructuur

Een goede bereikbaarheid is voor een logistieke hotspot als Roosendaal een eerste vereiste. Het wegennet dient op peil te blijven, maar snelwegen mogen geen belemmering vormen voor het woongenot, de bereikbaarheid van woonwijken én de volksgezondheid. De A58 dient daarom uit de stad te verdwijnen. Roosendaal is nog de enige Brabantse gemeente met een vervuilende snelweg die de gemeente doorkruist. Binnen de stad zijn enkele logische verbindingsschakels hoognodig: doortrekking van de Willem Dreesweg naar de Zundertseweg, opwaardering Kade Tunneltje, herinrichting Stationsplein, verbetering fietsverbindingen, betere ontsluiting van Tolberg.

En, het waardevol invullen van de ruimte die ontstaat bij het opnieuw invullen van het rijksweggebied. De pluspunten van de aanwezigheid van het spoor moeten we beter gebruiken. Omleiding van het traject voor gevaarlijke stoffen (dus ver buiten de stad) is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar moet wel prominent op de agenda. We moeten alert blijven op het behoud van goede treinverbindingen. Dat is één van de belangrijke speerpunten om Roosendaal aantrekkelijk te houden.

De verbindingen naar Zeeland, België, Rotterdam en Breda zijn essentieel voor bedrijfsleven, studenten, gepensioneerden en medewerkers van overheidsorganen die in en om Roosendaal zijn gevestigd