Standpunten.

Ben je op zoek naar ons standpunt over een bepaald onderwerp? Hieronder vind je een greep uit ons verkiezingsprogramma 2022 – 2026.

Woningbouw, hoge prioriteit

Waar mensen de ruimte krijgen om te ondernemen

Waar het veilig wonen en werken is

Verantwoordelijkheid nemen en communiceren.

Verstandig leven in onze omgeving.

Fijne, begaanbare routes voor alle vervoer.

Ontwikkelen is blijven leren. Die kansen moeten we dicht bij huis halen.

Gezondheid en zorg.

De aansluiting met de ouder wordende medemens.

Aantrekkelijke binnenstad en dorpskernen.