Menno Nefs.

Fractievoorzitter.

 

Algemeen

Menno Nefs is sinds 2022 gemeenteraadslid namens de Roosendaalse VVD, daarvoor was hij lid van de steunfractie. Binnen de fractie vervult Menno de rol van Fractievoorzitter. In de raad is Menno lid van het Presidium, de Vertrouwenscommissie en de werkgroep Omgevingswet

Woordvoerderschappen

Namens de fractie voert Menno het woord over:

  • Algemene bestuurlijke zaken
  • Veiligheid, openbare orde
  • Schaalsprong, verstedelijkingsagenda, regionale samenwerking
  • Wonen
  • Vastgoed
  • Ruimtelijke ordening (Omgevingsvisie)
  • Beheer openbare ruimte (groen/grijs/water); Schoon, heel en veilig