Dominique Boelen.

voorzitter

 

Het openbaar bestuur, mits het goed functioneert heeft mijn warme belangstelling. In mijn huidige werk bij de overheid, bij ministeries en gemeenten bevind ik mij dagelijks in een politiek-bestuurlijk landschap. Ik heb een achtergrond als vrijetijdskundige en bestuurs- en organisatiekundige en ben momenteel actief met het vormgeven van organisatieveranderingstrajecten binnen de overheid.

Samen met de ervaring en het enthousiasme van de huidige bestuursleden wil ik voor de komende periode mij inzetten vanuit het bestuur voor het samen uitbouwen van het stevige fundament, zodat op Goeree-Overflakkee de VVD zich met een gezicht naar buiten kan profileren richting meerdere doelgroepen en zich kan concentreren op het behalen van meer stemmen tijdens de komende verkiezingen. De focus vanuit het bestuur ligt dit jaar op het voorbereiden van de verkiezingen, het opstellen van de kandidaatprofielen voor de kieslijst en in het professionaliseren van dit regionetwerk. Daar hoort ook bij dat helder is welke rollen een ieder kan innemen. Er moet voldoende ruimte zijn voor de fractie om haar politieke rol te pakken. Omgekeerd zal er vanuit het bestuur gewerkt worden om haar faciliterende rol te kunnen nemen om zodoende verdere professionalisering te ondersteunen. Waarbij de focus meer komt te liggen op het uitbouwen en onderhouden van de diverse samenwerkingspartners binnen de netwerkregio’s. Ook het opleidingstraject zal in samenhang en samenwerking met andere regio’s ter hand worden genomen.

Vanuit betrokkenheid en lokale interesse heb ik, toen wij zestien jaar geleden op Goeree-Overflakkee, in Melissant kwamen wonen, meegewerkt aan activiteiten van de Oranjevereniging. Vanuit dit lokale netwerk werd ik gevraagd om in 2005 lid te worden van de Dorpsraad Melissant. Daaruit volgde het lidmaatschap van de raadscommissie WMO van de gemeente Dirksland. En later werd ik als enig vrouwelijk raadslid actief met de portefeuilles Beheer Openbare ruimte en WMO/zorg, tot aan de herindeling naar de gemeente Goeree-Overflakkee. Ik ben al jaren lid van de VVD en vanuit mijn nieuwe rol in het bestuur van de VVD GO wil ik vanuit de liberale kernwaarden bijdragen aan het gezonde politiek klimaat.